Inneklima

Problemer med støv, dårlig luft og hodepine? Dette kan skyldes dårlig inneklima!

Når inneklimaet ikke er forsvarlig

Plagene kommer gjerne etter at man har oppholdt seg i lokalene over tid. Det er vanlig at de øker i styrke utover dagen. Symptomene avtar gjerne gradvis når du forlater arbeidsplassen. Det vil være individuelle variasjoner i følsomhet slik at noen vil oppleve å bli syke ved kortere eksponering enn andre. Andre ulike faktorer kan også være med på å påvirke opplevelsen av inneklimaet (om man har en lungesykdom, allergi, røyker mm.).

 

Mulige helseplager

  • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
  • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
  • Hodepine
  • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
  • Hudplager

 

Hva gjør du når inneklimaet på arbeidsplassen ikke er bra?

  • Ta det opp med arbeidsgiver, gjerne via verneombud eller AMU (arbeidsmiljøutvalget)
  • Kontakt bedriftshelsetjenesten om virksomheten din har en slik ordning
  • Arbeidstilsynet – om du ikke når fram internt kan du kontakte Arbeidstilsynet for råd

Eller du kan kontakte Venti Nor AS for en vurdering på tlf. 930 06 080 eller per e-post post@venti-nor.no

Vi gjør en kostnadsfri befaring av deres ventilasjonsanlegg, samt befaringsrapport med filmer og bilder som dokumentajson.

Har du spørsmål om inneklima?

Ring oss: 930 06 080

E-post: post@venti-nor.no