Inneklima

Problemer med støv, dårlig luft og hodepine? Dette kan skyldes dårlig inneklima!

Før rengjøring

Etter rengjøring

Når inneklimaet ikke er forsvarlig

Plagene kommer gjerne etter at man har oppholdt seg i lokalene over tid. Det er vanlig at de øker i styrke utover dagen. Symptomene avtar gjerne gradvis når du forlater arbeidsplassen. Det vil være individuelle variasjoner i følsomhet slik at noen vil oppleve å bli syke ved kortere eksponering enn andre. Andre ulike faktorer kan også være med på å påvirke opplevelsen av inneklimaet (om man har en lungesykdom, allergi, røyker mm.).

 

Mulige helseplager

 • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

 

Hva gjør du når inneklimaet på arbeidsplassen ikke er bra?

 • Ta det opp med arbeidsgiver, gjerne via verneombud eller AMU (arbeidsmiljøutvalget)
 • Kontakt bedriftshelsetjenesten om virksomheten din har en slik ordning
 • Arbeidstilsynet – om du ikke når fram internt kan du kontakte Arbeidstilsynet for råd

Eller du kan kontakte Venti Nor AS for en vurdering på tlf. 930 06 080 eller per e-post post@venti-nor.no

Vi gjør en kostnadsfri befaring av deres ventilasjonsanlegg, samt befaringsrapport med filmer og bilder som dokumentajson.

Hvorfor rengjøring?

Hvorfor ventilasjonsrengjøring på skoler, barnehager, hoteller, kontorer, o.l.?

 • Redusere brannfare
 • Bedre inneluft
 • Bedre varmeøkonomi
 • Energibesparelser
 • Bedre effekt i anlegg og vifter
 • Mer fornøyde ansatte som trives på jobb

Hvorfor ventilasjonsregngjøring på restauranter?

 • Redusere brannfare
 • Pålegg fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)
 • Bedre effekt i anlegg og vifter
 • Mer fornøyde ansatte som trives på jobb

Har du spørsmål om inneklima?

Ring oss: 930 06 080

E-post: post@venti-nor.no